Fundusze Europejskie – łatwiej niż myślisz

Zapisz się na wydarzenie

[contact-form-7 id="148" title="Fundusze Europejskie"]

Celem wydarzenia, jakie poprzez niniejszy projekt Nadwiślańska Fundacja Rozwoju Parasol podejmuje, jest szerzenie wiedzy o formach wsparcia FE mających potencjał dla każdego mieszkańca powiatu puławskiego oraz dotarcie z informacją do grup docelowych.

Konferencja zaplanowana na 3 października to jednodniowe wydarzenie, podczas którego eksperci z zakresu Funduszy Europejskich dokonają syntezy zagadnień podjętych podczas audycji radiowych.

Złożona będzie z trzech paneli tematycznych:

– Fundusze Europejskie dla młodych,

– Fundusze Europejskie dla osób powracających na rynek pracy, chcących podnieść swoje kompetencje zawodowe i dla osób z niepełnosprawnościami,

– Fundusze Europejskie dla rozwoju przedsiębiorczości i innowacji.

Celem konferencji jest dostarczenie informacji teoretycznych i praktycznych osobom zgromadzonym, czyli potencjalnym beneficjentom FE w w/w zakresie. Przewidziany jest czynny udział uczestników w postaci zadawania pytań związanych z tematyką konferencji.

 

Organizator:

Partner:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020