Formularz zgłoszeniowy

Arkusz wypełnia pełnoletni Uczestnik, a w przypadku Uczestnika niepełnoletniego, Rodzic lub dorosły Opiekun.

Formularz należy wydrukować, podpisany przynieść w dniu zawodów.

[contact-form-7 id="37" title="Formularz 1"]